LIKWIDACJA SZKODY

LIKWIDACJA SZKODY 2018-02-25T16:35:49+00:00

Likwidacja szkody

 1. ZABEZPIECZ SWOJE MIENIE

Jeżeli to możliwe użyj dostępnych środków w celu ratowania swojego mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

 2. ZGŁOSZENIE SZKODY

Skontaktuj się telefonicznie z ubezpieczycielem lub zgłoś szkodę online. Numer infolinii znajdziesz na kartoniku, polisie lub stronie www ubezpieczyciela.

Jeżeli uszkodzenia mogły powstać w wyniku przestępstwa wezwij policję.

3. OGLĘDZINY

W celu ustalenia rozmiaru szkody może być konieczne przeprowadzenie oględzin, wówczas likwidator skontaktuje się z Tobą telefonicznie aby ustalić miejsce i termin wykonania oględzin.

4. DECYZJA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ubezpieczyciel podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
  • 604 452 167