ZDROWIE I ŻYCIE

ZDROWIE I ŻYCIE 2018-03-04T09:05:14+00:00

Zapytaj o ubezpieczenie OC. To proste i nic nie kosztuje!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZDROWIE i ŻYCIE

Ubezpieczenie na zdrowie i życie

Zabezpieczenie tego, co najcenniejsze. Zadbaj o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Zalety:

 • ubezpieczenie na życie chroniące Twoje życie i zdrowie
 • ubezpieczenie obowiązuje przez całą dobę na terenie kraju i poza jego granicami
 • możliwość zabezpieczenia zobowiązań finansowych, takich jak np. kredyt na budowę domu lub mieszkania
 • możliwość dopasowania częstotliwości opłacania składki
 • proste i jasne procedury zawarcia umowy

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Podstawowa ochrona dla Ciebie i osób trzecich w przypadku szkód wyrządzonych w ruchu drogowym.
Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody czyli wypadki i kolizje powstałe w związku z ruchem pojazdu. Oznacza to że każdy zarejestrowany w kraju pojazd, niezależnie od tego czy porusza się po drodze czy stoi w warsztacie musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.

AC

Ubezpieczenie Autocasco

Kompleksowa ochrona pojazdu w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.
Ubezpieczenie AC (Autocasco) zabezpiecza nas przed ewentualnymi kosztami związanymi z naprawą uszkodzonego pojazdu. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.
Podejmując decyzję o wyborze autocasco, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej.

NNW KIEROWCY I PASAŻERA

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Pakiet ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia lub życia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia, czy też rehabilitacji które będziemy musieli ponieść w związku ze zdarzeniem drogowym powodującym utratę zdrowia lub życia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Polisa NNW chroni kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

ASSISTANCE

Ubezpieczenie Assistance

Pomoc na drodze przez 7 dni w tygodniu i 24h/dobę gdy pojawia się problem z Twoim samochodem.
Ubezpieczenie Assistance ma na celu zapewnienie ubezpieczającemu pomocy w razie wypadku czy awarii pojazdu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu.
Zakres świadczeń zależy od wybranej przez ubezpieczonego wersji i może mieć kilka wariantów.

SZYBY SAMOCHODOWE

Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej.
Polisa pokrywa koszty naprawy uszkodzonej szyby lub wymiany na nową. Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie szyb samochodowych możemy wykupić tylko gdy posiadamy ubezpieczenie OC lub AC.

DOM

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

 • w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • gradu,
 • spływu wód po zboczach,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • naporu śniegu,
 • dymu i sadzy,
 • upadku drzewa,
 • uderzenia pojazdu.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

MIESZKANIE

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome
i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

 • w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • gradu,
 • spływu wód po zboczach,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • naporu śniegu,
 • dymu i sadzy,
 • upadku drzewa,
 • uderzenia pojazdu.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

DOM W BUDOWIE

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie dla osób budujących, przebudowujących, rozbudowujących i remontujących dom zapewnia ochronę podczas prowadzenia prac budowlanych.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach.

Domy jednorodzinne oraz ich stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • katastrofy budowlanej.

PODRÓŻE

Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie zapewni Ci kompleksową ochronę o każdej porze roku podczas wyjazdów zagranicznych oraz pełne wsparcie i pomoc w przypadku choroby bądź nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie zapewnia ochronę:

 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”,
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej,
 • koszty ratownictwa,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • bagaż,
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • koszty przerwania podróży,
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
 • sprzęt narciarski.

BIZNES

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli małych i dużych firm poszukujących kompleksowej ochrony swojego mienia. Polisa majątkowa to przede wszystkim ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, OC spedytora i przewoźnika, Cargo.
Ubezpieczenie umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy.

GRUPOWE

Ubezpieczenie grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie to pakiet bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny.

Skontaktuj się z nami